به گزارش خبرگزاری مهر، اولین پایگاه اجرای برنامه پزشک خانواده در سطح شهرستان بهارستان امروز با حضور مسئولین در یکی از مطبهای شهرستان بهارستان واقع در سلطان آباد خیابان امام سجاد افتتاح شد.

در این برنامه معاون سیاسی فرمانداری شهرستان بهارستان اصغری، رئیس شبکه بهداشت بهارستان دکتر پیراهنی، رئیس اداره بیمه خدمات درمانی و نماینده بیمه نیروهای مسلح حضور داشتند.

برگزاری ضیافت افطاری تکریم ایتام بهارستان

نعمت الله ترکی معاون برنامه ریزی استانداری تهران به همراهی یونس یونس نوبخت فرماندار شهرستان بهارستان از پروژه های عمرانی ورزشی در دست احداث شهرستان بهارستان و بخش بوستان از جمله مصلی نسیم شهر، استادیوم پنج هزار نفری بخش بوستان، سالن مدیریت بحران، مرکز توانبخشی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهارستان، دانشگاه پیام نور، پروژه های آموزش و پرورش و همچنین ساختمان فرمانداری بازدید کرد و راهکارهایب را برای پیشبرد بهتر پروژه های ارائه داد.

وی پس از بازدید در نشستی در محل فرمانداری با نوبخت، از وضعیت پیشرفت پروژه ها و وضعیت کارهای انجام شده در سطح شهرستان بهارستان ابراز رضایت کرد و سپس با حضور در ضیافت افطاری تکریم ایتام که توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهارستان با حضور بیش از ۳۰۰ تن از ایتام و خانواده آنها برگزار شد، از آنان تکریم کرد.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :