۱- از بین بردن زمینه حواس پرتی و خواطر:
باید در رفتار و گفتار شبانه روزی دقت و مراقبه کرد که کدامیک از آنها فکر و خیال و حواس پرتی راتشدید می کند مثلا” گاهی بحث های جدلی سیاسی یا غیر سیاسی خواطرانسان را زیاد می کند و یا کدورت و برخورد با فلان دوست یا فلان خویشاوندحواس انسان را پرت می کند و دهها مثال دیگر که در زندگی روزمره بسیاری از افراد وجود دارد و از عامل شدت بخش خواطر و حواس پرتی هستندخوب دقت شود که اگر زمینه این چنانی در زندگی شما وجود دارد برطرف شود این خود جز مهمترین کارها می باشد.

۲- زمینه سازی برای حضورقلب : این خود چند چیز را می طلبد:
الف) اقبال قلب:
گاهی قلب انسان به انجام یک امر معنوی و عبادی خاصی رغبت و اقبال دارد مثلا” دلش می خواهد نماز بخواند یا فقط دلش می خواهد الان قرآن بخواند یا دلش می خواهد الان دعا و فلان مناجات را بخواند یا حتی دلش می خواهد الان غزل عرفانی و شعر معنادار را بخواند به هر کاری که قلب تمایل و کشش ونسبت به آن اقبال و نشاط داشت به همان کار پرداخته شود امام علی ( ع ) می فرمایند : «ان للقلوب شهوه و اقبالا” و ادبارا” فاتوها من قبل شهوتها واقبالها فان القلب اذا اکره عمی؛ برای دلها خواهش و رو کردن و پشت کردنی است پس شما از ناحیه همان خواهش و رو کردن دلها به آنها بدهید زیرا هرگاه قلب با ناخوشایندی بر کاری واداشته شود کور می گردد».
با رعایت این دستور قلب با زمزمه های معنوی پرورش می یابد و به آنها انس می گیرد درسایه این انس گرفتن قطعا” به مرور زمان نمازها هم با حال حضور بیشتری برگزار می شود.
ب) فراغت بال قبل از نماز:
قبل از هر نماز باید از هر کاری دست کشید و به مدت تقریبا” یک ربع تا نیم ساعت مشغول کاری شد که افکار و خیالات روزمره صفحه دل را خلوت کند بهترین کار همانی است که در مورد قبلی توضیح داشته شد به قلبش بنگرد که به چه چیزی اقبال دارد به همان کار بپردازد اگر قلب به هیچ کاری از امور معنوی رغبت نداشته دارای عللی است که دو علت آن در دو مورد بعدی روشن می شود.
ج) نشاط داشتن:
منظور از نشاط این نیست که انسان خوشحال و خندان باشد بلکه یعنی کسالت و بی حالی را از خود دور سازد گاهی در اثر اشتغال روزمره خستگی و کسالت انسان را می گیرد این کسل بودن و نشاط نداشتن هم برای خوب عمل کردن مورد قبلی مضر است و قلب کمتر رغبت و اقبال به امورمعنوی پیدا می کند و هم برای خود نماز خواندن با حضور قلب مضر است امام محمد باقر ( ع ) در قسمتی از روایتی می فرمایند: ( ( … و لا تقم الی الصلاه متکاسلا و لا متناعسا…؛ در حال کسل بود و سستی نزدیک به خواب ( وخمیازه کشان ) به نماز مشغول نشوید ) )؛( وسایل الشیعه ، ج ۴، ص ۶۷۷، به نقل از سرالاسرار ). پس این نشاط هم باید در آن چند دقیقه فراغت بال قبل از نماز حفظ شود تا قلب به امور معنوی و حال آور اقبال و توجه کند و هم باید هنگام خواندن خود نماز حفظ شود.
د) فراغت فکر از شکم:
نه انسان باید در چند دقیقه فراغت بال و نه در حال نماز آن قدر گرسنه باشد که گرسنگی و سوزش شکم فکر را مشغول سازد و حواس را پرت کند و نه بایدآنقدر سیر باشد که پرکردن شکم و سنگینی آن فکر را مشغول سازد هر دوی اینها هم برای مورد ( ( ب ) ) یعنی فراغت بال قبل از نماز مضر می باشد ونمی توان از آن چند دقیقه قبل از نماز خوب استفاده کرد ( و این همان علت دومی است که با این حال شاید قلب به هیچ امرمعنوی اقبال و رغبت پیدانکند ) و هم برای مورد ( ( ج ) ) یعنی نشاط داشتن مضر است در واقع این فراغت فکر از شکم یکی از اسباب ایجاد کننده آن نشاط داشتن مورد قلبی است ولی به دلیل مهم بودن آن مستقلا” ذکر شد در همان ادامه روایت قبلی می فرمایند: ( (… ولا متثاقلا” فانها من خلال النفاق … ) ) و نیز با سنگینی و پری شکم به نماز نایست زیرا آن موارد پیش گفته از شکاف نفاق برمی خیزد یعنی نماز خواندن با این حالات ناشی از نفاق است زیرا ظاهرش حکایت از این می کند که توجه به خدا دارد چون به نماز ایستاده ولی باطنش هیچ اقبال وتوجهی به خدا ندارد و این دوگانگی ظاهر و باطن انسان یعنی نفاق برای حفظ نشاط باید اسبابی را قبل از وقت فراغت بال فراهم کرد از جمله اینکه اگر نیازی به خوابیدن است مقداری استراحت شود و اگر با خوردن مختصرچیزی مثل چند دانه خرما یا میوه ای یا آب میوه و …نشاط حاصل می شودحتما” باید چنین کرد.
ه) رعایت آداب ظاهری نماز:
در رساله های علمیه بعضی از چیزها را در حال نماز مکروه شمرده اند مثلا” نماز خواندن مقابل دری که باز است یا روبروی عکس و مجسمه چیزی که روح دارد و کلا” تمام چیزهایی که ممکن است حواس نمازگزار را پرت کند و یا هر چیزی که باخشوع در حال نماز سازگاری ندارد مثل انگشت شکستن ، بازی باسروصورت و …باید ترک شود از آن طرف چیزهایی مثل در حال قیام به مهرنگاه کردن و هر چیزی که باعث تمرکز است رعایت شود.
و) نظم داشتن درنماز اول وقت:
خود نظم دغدغه فکری را از بین می برد نماز و امور عبادی اگر با نظم انجام گیرد در حضور قلب موثر هستند.

۳- عزم جزم:
هم تمام موارد پیش گفته با عزمی جزم و تصمیمی قاطع انجام گیرد و هم وقتی واردنماز شدید خیلی سفت و محکم بنا را بر این گذارید که در حد توان افکاروهم خیالات و حواس پرتی را کنار گذارید رعایت کردن دقیق موارد قبلی درموفقیت این عزم نسبت به خود بسیار موثر است هر چه آن ها دقیق تر انجام گیرد در خود نماز هم موفق ترید. ( برای آگاهی بیشتر رجوع شود به کتاب حضور قلب در نماز تالیف آقای علی اصغر عزیزی تهرانی ).
به نقل از سایت تبیان

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :