به گزارش پرچم های سیاه شرق ،بیژن سلیمان پور گفت : یکی از حرکتهای دولت دهم برای به اتمام رساندن پروژههای بزرگ قرار دادن آن در لیستطرحهای مهر ماندگار است و مقرر شد که با تحقق ۱۰۰ درصدی اعتبارات در طول یک دورهزمانی مشخص پروژه ها به اتمام برسند تا در این خصوص شاهد تحول بزرگ اقتصادی و رفاهیدر کشور باشیم.

وی با بیان اینکه خدمات دولت و نظام آنقدر بزرگ است که اگر صحیح اطلاع رسانی شود ،رضایت بیشتر مردم را به دنبال خواهد داشت ،تصریح کرد :افکار عمومی را باید از اهمیت طرحهای مهر ماندگار آشنا کرد و در این قسمت جایگاهرسانه ها بسیار برجسته و حائز اهمیت است زیرا لازم است که مردم و دولت در جریان روندکاری این پروژهها و وضعیت فیزیکی آنها قرار گیرند.

فرماندار رباط کریم تاکید کرد : طرح مهر ماندگار نقش محوری و اساسی در توسعه کشور دارد و موجب پیشرفت همه جانبه ایران اسلامی می شود

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :