آیات عظام بهجت، تبریزى و وحید: اگر بترسد که بر اثر ازدواج با او به گمراهى بیفتد، جایز نیست و در غیر این صورت بنا بر احتیاط واجب، با او ازدواج نکند.آیت‏الله وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۱۲۹۸ ؛ آیت‏الله تبریزى، منهاج الصالحین، ج ۲، م ۱۲۹۸ و دفتر آیت‏الله بهجت.
تبصره. ازدواج با برخى از فرقه‏ها مانند: غلات، ناصبى‏ها و خوارج – که خود را مسلمان مى‏پندارند، ولى در حقیقت محکوم به کفر هستند – جایز نیست.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :