بر اساس گزارش پایگاه البیان عربستان، افرادی از این دست در طول روزهای ماه رمضان بسیار دیده می شوند و چنین رفتاری به نوعی عادت برای آنها تبدیل شده است.

اخیرا گروهی از واسطه ها توسط نیروهای امنیتی عربستان دستگیر شده اند اما با این حال هنوز هم برخی از آنها به کار خود ادامه می دهند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :