وی علاوه بر ترور سربازان سوری، آموزش تک تیراندازی به شورشیان را نیز بر عهده دارد.