واقعا بهار و قیامت شبیه هم هستند. علف های هرز و گلها هم زمان از خاک سربر می دارند. ( دکتر سنگری )

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :