نیاز مردم به پزشکان آگاه و متعهد

 آداب طبابت و وظایف طبیب

 حکمت بیمارى

 مغز و اعصاب

 اشاره به حکمت نهفته در چشم

 گوش اشاره به حکمت نهفته در آن

 دستگاه گوارش – اشاره به حکمت نهفته در دستگاه گوارش

 اشاره به حکمت نهفته در مو

 استخوانها – اشاره به حکمت نهفته در استخوانها

 دستگاه تناسل و دفع ادرار

 آداب خوردن و مصرف خوراکیها

 درمان با میوهها و گیاهان دارویى

 توضیح برخى اصطلاحات و مفاهیم متن احادیث

 دیدگاه امام صادق علیه‌السلام در مورد علل برخى بیماریها

 نظریه مادّه و ضد مادّه

 بیمارىها و درمان آنها از دیدگاه امام صادق علیه‌السلام

 طب و بهداشت از نظر امام

 گفتار امام در بهداشت روحى – روانى

 خلاصه ى آموزه هاى طب الصادق علیه‌السلام