مولای مهربان غزل های من ،سلام*

سمت زلال اشک های من آقای من، سلام*

ما بی حضور سبز تو، اینجا غریبه ایم *

دستی، سری تکان بده،آقای من سلام

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :