این سبد کالایی شامل  برنج، روغن، شکر و مرغ است که از روزهای آینده توزیع خواهد شد.

حسن رادمرد سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تایید این خبر به مهر گفت: ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار کارمند دولت این سبد کالایی را دریافت خواهند کرد که ارزش هر سبد ۱۰۰هزار تومان است، اما به صورت رایگان توزیع خواهد شد.

وی افزود: تعاونی اسکاد و فرهنگیان برای توزیع این سبدهای کالایی انتخاب شده اند

این خبر را به اشتراک بگذارید :