وزیر دادگستری لیبی افزود: معتقدم “عبدالله السنوسی” نقش بزرگی در این مسئله ایفا کرده است. البته اطلاعات موجود نشان می دهد که امام موسی صدر چند سال در زندان ابوسلیم طرابلس تحت بازداشت بوده اما از سال ۱۹۹۷ تاکنون اطلاعی از ایشان در دست نیست.

وی افزود: لباسهای امام موسی صدر که در زندان ابوسلیم بوده، نمونه برداری شده تا کاملا مشخص شود که لباسها مربوط به امام می باشد. البته از برخی اجساد موجود نیز نمونه برداری DNA شده و برای آزمایشگاهی در بوسنی فرستاده شد تا نتایج اعلام شود.

علی عاشور در خاتمه طرف لیبیایی را مسئول تحقیق و کشف واقعیت این موضوع دانست.

منبع : مهر به نقل از النشره

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :