این شماره‌ها در مزایده‌ها به مبالغی بیش از قیمت معمول فروخته شده‌اند و متقاضیان شماره‌‌های خاص در انتظار آخرین مزایده پیش رو هستند. از این طریق، درآمدزایی قابل توجهی هم برای شرکت و اپراتور مربوط به‌دست آمده است.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که تعدادی از این شماره‌ها هنوز فروخته نشده و قرار است در مزایده‌ی ‌‌آینده این شرکت فروخته شوند و برخی دیگر شماره‌ها اکنون در دست مشترکان است.

اما به گفته مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، شماره تلفن پرطفدار ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹ همچنان در اختیار شرکت مخابرات ایران است و در انتظار مزایده‌ی پیش رو به‌سر می‌برد.

خبرنگار ایسنا تلاش کرد از آخرین وضعیت شماره تلفن‌های رند اطلاع کسب کند، شماره تلفن ۰۹۱۲۷۷۷۷۷۷۷ خاموش بوده، شماره تلفن ۰۹۱۲۲۲۲۲۲۲۲ هنوز راه اندازی نشده و در شبکه موجو نیست، اما شماره تلفن‌های ۰۹۱۲۳۳۳۳۳۳۳ و ۰۹۱۲۱۱۱۱۱۱۱ اکنون در اختیار مشترک است و گویا در یکی از مزایده‌های اخیر خریداری شده است.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در آخرین اظهار نظر خود درباره مزایده‌های شماره تلفن‌ گفت: فروش شماره‌های تلفن همراه قاعده و قانون خود را دارد که تصمیم فروش و حضور آن‌ها در مزایده به دست کمیته‌ مربوطه است و اگر شماره‌ای در مزایده حضور نداشته باشد، در دست این کمیته بوده و برای آن تصمیم گرفته خواهد شد.