گر به  ظاهر دورم از در گاه تو ای نازنین

باز  هم مشتاق  روی دلکش جانا نه ام

 

از در  میخانه ات  ای شاهد  خوبان مران

با همه عصیان همان دردی کش میخانه ام

 

پرده  بردار  از رخ زیبا  که مشتاق  تو ام

آن  رخ  زیبا  ندیده  ،واله   ودیوانه ام

پادشاه  جودی و ما  بنده در گاه  تو

منتظر بر درگهت ،زان بخشش شاهانه ام

 

در میان بحر هجران غوطه ور گشتم ولی

باز  هم در   جستجوی  گوهر  دردانه ام

 

همچون من هرگز نباشد بر درت پیمان شکن

لیک  با الطاف  غیر  از تو،  شها! بیگانه ام

 

چون که لطف توست تنها ضامن رسوایی ام

ور  نه  آن گردم  که افشان در دل ویرانه ام

 

انتظارت بیش از حد شد ،تحمل تا به کی؟

آفتا با!   بهر  دیدار  رخت  پروانه ام

واله و«شیدا » ومستم لیک ،محتاج توام

یک نظر بر من نما، ای عارف فرزانه ام!

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :