بهار سخاوتمند است، دامنی از گل به زمین می بخشد. کمی پای درس بهار بنشینیم. ( دکتر سنگری )

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :