بنا به گزارش انجمن حقوق بشر ترکیه ,  در شش ماه نخست از  سالجاری میلادی ، ۱۵ هزار و ۱۰۹ مورد نقض حقوق بشر در ترکیه صورت گرفته است و ۵۶ نفر از نیروهای امنیتی این کشور در درگیریهای مناطق شرق و جنوب شرقی این کشور جان خودرا از دست داده اند.
«راجی بیلیجی» رییس شعبه دیاربکر  انجمن حقوق بشر  ترکیه در گفت وگو با خبرنگاران با ادعای اینکه نظام دولتی فعلی ترکیه از ماهیت حراست از حقوق حقه و اساسی مردم این کشور بسیار دور است، گفت: در سالجاری میلادی ۱۰۰۶ نفر نیز بازداشت شدند و انتشار ۶۳۲ نشریه نیز ممنوع شده است

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :