به گزارش جهان، وی در بخش هایی از این یادداشت نوشته است: زمانی که حضرت امام خمینی (ره) فتوای ارتداد سلمان رشدی را صادر کردند ، من مدیر انجمن اسلامی دانشگاه West minister لندن بودم. مردم مسلمان هند و پاکستان با برگزاری تظاهرات و توزیع اطلاعیه، پشتیبانی خود را از فتوای حضرت امام اعلام می کردند.

رسانه های انگلیس تلاش می کردند صدور فتوای امام خمینی(ره) درباره ارتداد سلمان رشدی را فرمانی ضد دموکراسی نشان دهند. ولیخودشان اجازه ندادند من و برادرم (کامران دانشجو) از یک وکیل کمک بگیریم، چیزی که در آن جا پیش پا افتاده ترین حق شهروندی است. فقط با نامه کتبی حکم اخراجمان را به دستمان دادند. آن هم زمانی که فقط ۱۰ روز تا فارغ التحصیل شدن و دفاع از رساله دکترایم باقی مانده بود.
من و برادرم جزو شاگرد اول های دانشگاه محسوب می شدیم و از هفت صبح تا هفت شب در دانشگاه کار تحقیقاتی و آزمایشی انجام می دادیم. رئیس دانشگاه واعضای هیات علمی با این دستور مخالفت کردند. رئیس دانشگاه به دلیل حمایت از ما تهدید شد و به او گفتند نباید در حکم اخراج ما دخالت کند

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :