خدایا !
آنچنان زمین گیرم نکن که هنگام ظهور مولا توان برخاستن نداشته باشم …

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :