این موسسه از کلیه علاقه مندان خواسته است تا سوژه های پیشنهادی  خود را در این خصوص در یک صفحه به آدرس پست الکترونیکی avini.institute@gmail.com ارسال نمایند.

بر اساس اعلام موسسه شهید آوینی، ایده های تصویبی پس از خریداری در مسیر مراحل تولید و انتشار از طرف این موسسه قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :