متون درسی فعلی این رشته‌ها در دانشگاه‌های افغانستان، به زبان فارسی است. این توصیه حامد کرزی با مخالفت جمعی از اساتید و صاحبنظران افغانی مواجه شده است. آنها می‌گویند حذف زبان فارسی از رشته‌های دانشگاهی به دور شدن از هویت ملی منجر خواهد شد.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :