زیرا اگر امانتى در اختیار آنان بگذارى بر تو خیانت مى کنند. اگر از مطلبى براى تو صحبت کنند به تو دروغ گویند و اگر گرفتار مشکلات و درمانده شوى تو را تنها گذارده و خوار کنند. چه مشکلى دارى از اینکه با افراد عاقل رفیق و هم صحبت شوى . چنانچه کرم و بزرگوارى او را نپسندى ، لااقل از عقل و خرد او بهره مند شوى . از بد اخلاقى دورى کن و مصاحبت با افراد کریم و بزرگوار را هیچ وقت از دست مده . اگر عقل و خرد او مورد پسندت نباشد، مى توانى در پرتو عقل خود، از بزرگوارى او سودمند شوى و تا مى توانى از آدم احمق و پست بگریز.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :