شنیده ها حاکی است خانم وندی شرمن، رئیس تیم آمریکایی در مذاکرات مسکو، به شدت دنبال دیدار دوجانبه با تیم ایرانی است که این درخواست با قاطعیت از سوی جلیلی رد شد.

همچنین نماینده آمریکا در مذاکرات مسکو، اشتون را تحت فشار گذاشته و به وی برای انجام کار خود آزادی عمل نمی دهد.

خانم کاترین اشتون و خانم ویندی شرمن دو مذاکره کننده اصلی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با دکتر جلیلی در مسکو هستند. ویندی شرمن رئیس تیم مذاکره کننده آمریکایی که بجای اقای ویلیام (بیل) برنز بعنوان معاون سیاسی وزیر امور خارجه امریکا منصوب شده است رهبری تیم مذاکره کننده امریکا در مذاکرات ۱+۵ را بعهده دارد.

خانم شرمن بدلیل فعالیت هایی که منجر به توافق هسته ای آمریکا با کره شمالی در سال ۱۹۹۷ در زمان ریاست جمهوری کلینتون شد به “در باز کن” در وزارت امور خارجه امریکا معروف است.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه امریکا خانم ویندی شرمن در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون رئیس مذاکرات هسته ای با کره شمالی بوده است که به همراه خانم مادلین آلبرایت وزیر خارجه وقت امریکا ریاست مذاکره کننده هسته ای امریکا را بر عهده داشته که منجر به توافق هسته ای کره شمالی و امریکا شد . این توافق نامه تا چندین سال برجا بود و طرفین به مفاد آن تعهداتی داشتند؛ اما پس از گذشت چند سال به تعهدات خود در مورد اجرای مفاد موافقت نامه عمل ننمودند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :