فصل غزلخوانی

صبح ایوان تو، سرفصل گُل‌افشانی‌هاست
گنبدت روشنی چشم خراسانی‌هاست
صحبت از آینه گردانی یک ایوان است
که هر آیینه در آن آینه گردانی‌هاست
ما پریشان شده در نور تو چون ذرّاتیم
عشق همواره جلودار پریشانی‌هاست
خار بودیم و به گلدسته تو گل دادیم
پیچشی سخت که در ذات بیابانی‌هاست
گِرد این گنبد تا فرصت گردیدن هست
نوبت سبزترین فصل غزل‌خوانی‌هاست.

منبع:سایت موعود

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :