باشگاه خبرنگاران: قیمت انواع مودم در بازار براساس جدول زیر است.

۱

SMC

۷۹۰۴N

۷۰ هزار و ۶۰۰

۲

SMC

۷۹۰۴N2

۱۲۳ هزار و ۲۰۰

۳

Linksys

X3000

۳۱۲ هزار

۴

Linksys

X2000

۲۰۴ هزار

۵

CNet

۹۷۰

۷۷ هزار و ۵۰۰

۶

CNet

۸۵۴

۶۹ هزار و ۲۰۰

۷

TP-Link

۸۹۶۱

۹۰ هزار

۸

TP-Link

۸۱۵۱

۵۷ هزار

۹

Billion

۵۴۰۰

۷۹ هزار

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :