احمدی نژاد همچنین در جریان افتتاح واحدهای مسکن مهر شهر جدید پرند از پروژه مسکن “کوزو” که توسط پیمانکاران ترکیه ای اجرا شده و پروژه “کیسون” بازدید و در جریان چگونگی روند احداث و تکمیل واحدهای مسکونی این پروژه ها قرار گرفت و با حضور در یکی از واحدهای پروژه کوزو کلید این واحد مسکونی را نیز به صورت نمادین به مالک آن تحویل کرد.

رئیس جمهور در ادامه و هنگام بازدید از بخشهای مختلف پروژه کوزو با استقبال گرم و پرشور جمع زیادی از ساکنان این مجتمع مسکونی مواجه شده و برای دقایقی ضمن حضور در میان آنها، به گفتگو با آنها پرداخته و دستوراتی برای رفع مشکلات و مسائل آنان صادر کرد.

افتتاح این واحدها چندین بار به دلایلی به تعویق افتاده بود و از آبان سال ۹۰ در پنج تا شش مرتبه قرار بود که به بهره برداری برسد تا اینکه امروز با حضور رئیس جمهور این مراسم برگزار شد.

قرار است نزدیک به ۱۰۰ هزار واحد از مسکن مهر کشور در شهر جدید پرند ساخته شود

این خبر را به اشتراک بگذارید :