*صرافی‌های فاقد اعتبار

همچنین اسامی صرافی‌ها فاقد اعتبار هم اعلام شده است. این صرافی‌ها عبارت‌ است از: سیدعلی توکلی‌طیا زواره و شرکا، مشیرزاده و شرکا، حسن باقرزاده و شرکا، علی باقرزاده و شرکا، محمدرضا ضیغمی و شرکا، یدالله اثنی‌عشری و شرکا، علیرضا یوسفی‌فر و شرکا، مزدا مقیمی و شرکا، عباسی و شرکا، معصومی و شرکا، حسینی‌لقب و شرکا، سالم و شرکا(تخت جمشید)، گودرزی و شرکا(صرافی بین‌الملل)، ابراهیمی و شرکا(صرافی امین)، حسینی و شرکا (حسینی)، تیموریان و شرکا(تیموری)، امیدی و شرکا (امیدی)، سیدحسین افتخاری و شرکا(افتخاری)، ایمانی و شرکا(آدینه)، منصوری و شرکا (پارسا)، اسکندر رمضانی و شرکا(رمضانی)، درگاهی و شرکا(سالار)، ایرانی‌خواه و شرکا، سیدبهزادی و شرکا، جلیلی و شرکا(صرافی جلیلی)، قره‌قره‌چی و شرکا، رشیدیان و شرکا (صرافی رشیدان)، اتحاد بابازاده و شرکا(صرافی بابازاده)، مجتهدی و شرکا(مجتهدی)، بهروز رمضانی و شرکا.

در این فهرست اسامی صرافی رستمی و شرکا(رستمی)، شمشیریان و شرکا(شمشیریان)، پرنظر و شرکا، علی‌نواز و شرکا، محسن مرصاد و شرکا، حضرتی و شرکا، کامران ذوالفقاری و شریک، فرشاد انصاری پیرسرایی و شرکا(میثم)، اهلی و شرکا(صرافی جهان ارز شهرضا)، علی ملکی و شریک (البرز)، مهدی صیادیان و شرکا، شربتیان و شرکا(شربتیان)، محسن محمدزاده و شرکا، مجید دشتی و شرکا، اسلامی و شرکا(مانی)، ایزدی‌پور و شهدا(جاشک)، مهرجو و شرکا، مختار و والی و صالح و شرکا(صرافی گودرزی)، فوزی صمدنژاد و شرکا، رسولی‌نژاد و شرکا(رسولی‌نژاد)، پوینده و شرکا، برادران اشعری و شرکا، نیکبخت و شرکا(بین‌الملل) نیز به چشم می‌خورد.

این گزارش حاکی است: صرافی‌های سپهری و شرکا(سپهری)، معروفی و شرکا(معروفی)، محمودنیاو شرکا(صرافی جمیل)، دهکردی و شرکا(نافیان)، عبدیان و شرکا(صرافی آذربایجان)، جوادی و شرکا(صرافی آریانا)، بقایی و شرکا(صرافی ایلیا)، حشمتی و شرکا (حشتمی)، امیریان و شرکا (امیریان)، دژکام و شرکا، شایان‌فر و شرکا(صرافی جهان)، عاملی و شرکا (صرافی پیمان)، رائف و شرکا (فرید)، کریم‌اسود و شرکا (صرافی هیوا)، علوی تهرانی و شرکا (هما)، صاحبی و شرکا، امیررحیمی و شرکا(صرافی امیر)، شرفی و شرکا (شرفی)، معمار و شرکا (هما)، خواجه و شرکا (محسن)، ادیب‌زاده و شرکا (صرافی ادیب اسکان)، صالحیان و شرکا (اعتبار)، سلیمانی و شرکا (صرافی سلیمانی)، امیرزاده حجازی و شرکا (وحید) نیز فاقد اعتبار اعلام شده‌اند.

در این گزارش، صرافی‌های حسن سکان و شرکا، نوروزی و شرکا(مانی)، ضرغامی و شرکا(ضرغامی)، کلاهی و شرکا(کلاهی)، شهدوست‌فرد و شرکا(شایان)، قاسم‌چراغی و شرکا(صرافی رضا)، گللر و شرکا، تاج‌مهر و شرکا (صرافی تاج‌مهر و شرکا)، قویدل و شرکا (صرافی مبین)، اثنی‌عشری و شرکا(صرافی طاهری)، الیاسی و شرکا(الیاسی)، عباس حسینی‌زاده و شرکا(حسینی)، بیژنی و شرکا(کارون) نیز در زمره صرافی‌های فاقد اعتبار شمرده شده‌اند.

صرافی‌های صفارنژاد و شرکا (صفارنژاد)، محمد بهزادراد و شرکا (صرافی میلاد)، کلائی و شرکا (کلائی)، ابریشمی و شرکا(ابریشمی)، بقایی و شرکا (بقایی)، سیدرضا شهابی و شرکا (صرافی مرکزی)، عباسی و شرکا (صرافی عباسی بوشهر)، اردلان و شرکا (صرافی چاهی‌بخش)، سارا غروی و شرکا (صرافی غروی)، شاه‌آبادی و شرکا (صرافی مرکزی)، سیدمحمد تقوی و شرکا (صرافی تقوی)، مریم دشتی‌زاده و شرکا (صرافی زند) از دیگر صرافی‌های فاقد اعتبار از نظر بانک مرکزی معرفی شده‌اند.

در ادامه این فهرست نام صرافی‌های محمدخانی و شرکا (شرکت تضامنی صرافی محمدخانی و سایر شرکا)، سمیعی ظفرقندی و شرکا (ظفر)، صادق کرده و شرکا (صرافی پاسارگارد)، حجت رهبر مهرپور و شرکا، سعیدی و شرکا، ایمانی و شرکا (بین‌الملل قائم)، فنویدی و شرکا (فنویدی)، شریف آذر و شرکا (چومان)، محمدتقی شریف و شرکا، حسن مصرکانلو و شرکا (مصرکانلو)، مبارکی و شرکا، تقی‌نژاد و شرکا (صرافی شرکت تظامنی تقی‌نژاد و شرکا)، خلوصی و شرکا (صرافی خلوصی)، اسدپور و شرکا (دریا)، لاجوردی و شرکا، محسن سروش‌نیا و شرکا، رحمن نوری و شرکا، صالحی و شرکا، سیدمصطفی حسین و شرکا، حسین عمرانی و شرکا، سلمان کریمی و شرکا، قزلچه و شرکا، عبدالناصر احمدی و شرکا (صرافی زاگرس)، سیدناصر محمد سیدی و شرکا (گارانتی)، امین اسدبیگی و شرکا (امین)، مسعود دمنایی و شرکا، نعمتی و شرکا نیز از جمله صرافی‌های فاقد اعتبار دیده می‌شود.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :