چه انتظار عجیبی؟

کجاست منتظر تو ؟تو بین منتظران هم عزیز من چه غریبی،

عجیبتر که چه آسان نبودنت شده عادت
چه کودکانه سپردیم دل به بازی قسمت،

چه بی خیال نشستیم.نه کوششی؟نه وفایی؟
فقط نشسته و گوییم خدا کند که بیایی؟!!

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :