به گزارش تریبون مستضعفین قیمت پراید ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سمند ۲۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است.

سهیل کریمی  که برای ساخت مستند فتنه شام به سوریه سفر کرده بود، حاصل مشاهدات خود را از سوریه را در مصاحبه با فارس بیان می‌کند.

این مستندساز ایرانی با اشاره به سودی اقتصادی که عاید ایران از سرمایه گذاری و فعالیت تجاری در سوریه می‌شود می‌گوید علی رغم تصور عمومی که مردم گمان می‌کنند قیمت خودروهای ایرانی در سوریه سه تا پنج میلیون است قیمت پراید ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سمند ۲۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است.

وی افزود: «سوریه یکی از کشورهایی است که جمهوری اسلامی بیشترین سود اقتصادی را از آن می‌برد. یعنی ما در آنجا کارخانه سیمان‌سازی داریم. نیروگاه برق داریم. نیروی کار متخصص ایرانی داریم. کارخانه خودرو سازی داریم و خیلی چیزهای دیگر. با همه این وجود قیمت خودروهای شخصی در سوریه بسیار جالب بود. البته من در سال ۸۳ هم در آن کشور برای یک کار مستند حضور داشتم و آن موقع هم اوضاع همین بود. در سوریه در مقایسه با واحد پول خودمان با آن کشور پراید ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سمند ۲۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است در حالی که مردم گمان می‌کنند این خودرو‌ها در سوریه سه تا پنج میلیون است!»