تاریخ

مسابقه

ساعت

(به وقت تهران)

گروه

جـمـعـه  ۱۹/۳/۹۱

لهستان – یونان

۲۰:۳۰

A

روسیه – چک

۲۳:۱۵

شـنـبـه ۲۰/۳/۹۱

هلند – دانمارک

۲۰:۳۰

B

آلمان – پرتغال

۲۳:۱۵

یـکشـنـبـه ۲۱/۳/۹۱

اسپانیا – ایتالیا

۲۰:۳۰

C

جمهوری ایرلند – کرواسی

۲۳:۱۵

دوشـنـبـه ۲۲/۳/۹۱

فرانسه – انگلیس

۲۰:۳۰

D

اوکراین – سوئد

۲۳:۱۵

سـه شنـبـه ۲۳/۳/۹۱

یونان – جمهوری چک

۲۰:۳۰

A

لهستان – روسیه

۲۳:۱۵

چهـارشـنـبـه ۲۴/۳/۹۱

دانمارک – پرتغال

۲۳:۱۵

B

هلند – آلمان

۲۰:۳۰

پنـجشـنـبـه ۲۵/۳/۹۱

ایتالیا – کرواسی

۲۰:۳۰

C

اسپانیا – جمهوری ایرلند

۲۳:۱۵

جـمـعـه ۲۶/۳/۹۱

اوکراین – فرانسه

۲۰:۳۰

D

سوئد – انگلیس

۲۳:۱۵

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :