• دلم مجمنون امشب برات می خونه امشب – کریمی

 • ذکر مقدس یا علــــی – محمد طاهری

 • شکفته شد قبله دل شکافته شد کعبه گل – محمد طاهری

 • من کیم حبل المتینم – محمد طاهری

 • رو ساحل آسمون نگاهم – محمد طاهری

 • علی آنکه روشن شده چشم بینش – محمد طاهری

 • علی علی علی حیدر – مجید بنی فاطمه

 • تو آسمون خود خدااینو نوشته – مجید بنی فاطمه

 • امشب فرشته باده نوشه – مجید بنی فاطمه

 • بگو علی با زندگی صفا کن – عبدالرضا هلالی

 • ای جنون گشته دوباره فصل بدمستی من – عبدالرضا هلالی

 • می و میخانه علی ساقی میخانه علی – حمید علیمی

 • علی یا علی حیدر – امین مقدم

 • من حیدرم از ذات حق دل میبرم – حسین سیب سرخی

 • این خبر را به اشتراک بگذارید :