وی با بیان اینکه اگر متجاوزین فکر می کنند از این آتش افروزی جان سالم به در خواهند برد سخت در اشتباه خواهند بود، افزود: دشمنان غربی و غیرغربی سوریه در موقعیتی نیستند که این کشور را به زانو در آورند و دولت و مردم سوریه در برابر هرگونه زورگویی خواهند ایستاد.

جزایری همچنین تاکید کرد: رژیم صهیونیستی و منافع نامشروع دشمنان سوریه در تیررس مقاومت قرار دارد.

معاون ستادکل نیروهای مسلح با یادآوری این نکته که مردم بیدار منطقه شاهد روند رویدادها و حوادث هستند و دستهای ناپاک خارجی را در ماجراجویی ها و سناریوهای کشته سازی به خوبی رصد می کنند، اظهار داشت: ملت های منطقه در زمان مقتضی پاسخ لازم را به این اقدامات خواهند داد.

معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی کشور با تشریح این موضوع که یکی از بزرگترین طرح های عملیات روانی برای به زانو در آوردن مقاومت در منطقه در حال اجرا است، از همه مسئولان و مردم منطقه خواست نسبت به این موضوع هوشمندی لازم را داشته باشند.

جزایری در پایان گفتگوی خود با مشرق تصریح کرد: شکست دشمن در این مرحله یک رویداد راهبردی بزرگ خواهد بود که به خواست خدای متعال شاهد آن خواهیم بود.

این خبر را به اشتراک بگذارید :