شریح به مدعی گفت: بگو بالله الذی،لا اله اله هو عام الغیب والشهاده؛ به آن خدایی که خدایی جز او نیست، آگاه به پنهان و آشکار است من از او طلب دارم .

امام فرمود: خیر این جور سوگند یاد نکن، بلکه بگو به خدا قسم که تو به من این پول را بدهکار می‌باشی.

آن مرد نیز به همین نحو قسم خورد و پول را گرفت ولی هنگامی که از جا بلند شد به زمین خورد و از دنیا رفت .

از امام پرسیدند: چرا اجازه ندادید آنطور قسم بخورد؟

فرمود: اگر با آن عبارت خدا را به یکتایی ستایش می‌کرد ممکن بود خداوند به برکت ستایش وی، خدا را به یکتایی سوگند، دروغش را ببخشد و آن مانع کیفر قسم دروغش گردد .

 


منبع: مناقب ابن شهر آشوب، ج ۴، ص ۷ .

گروه دین و اندیشه تبیان، هدهدی

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :