سازمان تروریستی بلک واتر وابسته به این گروه است «شوالیه های مالت» عنوان این کشوراست – این گروه مخوف و موثر در پروژه تاسیس نظام نوین جهانی است.

http://www.jc313.ir/upload/ax2/jc313.ir-%20malt.jpg

منبع: موعود

این خبر را به اشتراک بگذارید :