خبرگزاری فارس: فرار یک میلیون ‏نفر از اسرائیل در اولین هفته جنگ ایران و رژیم صهیونیستی