قابل ذکر است رویکرد این دو شبکه نشر معارف شیعی و تعظیم شعائر حسینی است. علاقمندان برای مشاهده شبکه «امام حسین ۲» می توانند به نیل ست فرکانس ١١۵٢۶ – ٢٧۵٠٠- ٣/۴ مراجعه کنند.

اما پخش شبکه ماهواره ای «أباالفضل العباس» فعلا به طور آزمایشی بر روی شبکه ماهواره ای «سلام ۲» آغاز شده است. علاقمندان می توانند همه روزه ساعت ۲۳ الی ۲۴ شب و صبح ها از ساعت ۸ الی ۹ به وقت تهران برنامه های شبکه ماهواره ای «أباالفضل العباس» را مشاهده کنند.