– برنامه دوازدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا به شرح زیر است:

مرحله گروهی

گروه A:
قرقیزستان، تایلند، ترکمنستان و امارات
جمعه – ۵/۳/۹۱
* امارات – ترکمنستان، ساعت ۱۸، ورزشگاه الوصل دبی
* تایلند – قرقیزستان، ساعت ۲۰:۳۰، ورزشگاه الوصل دبی
شنبه – ۶/۳/۹۱
* ترکمنستان – تایلند، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه الوصل دبی
* امارات – قرقیزستان، ساعت ۲۰:۳۰، ورزشگاه الوصل دبی
یکشنبه – ۷/۳/۹۱
* امارات – تایلند، ساعت ۲۰، ورزشگاه الوصل دبی
* قرقیزستان – ترکمنستان، ساعت ۲۰، ورزشگاه الشباب دبی

گروه B:
چین تایپه، ژاپن، لبنان و تاجیکستان
جمعه – ۵/۳/۹۱
* ژاپن – لبنان، ساعت ۱۲، ورزشگاه الوصل دبی
* چین تایپه – تاجیکستان، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه الوصل دبی
شنبه – ۶/۳/۹۱
* لبنان – چین تایپه، ساعت ۱۲، ورزشگاه الوصل دبی
* تاجیکستان – ژاپن، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه الوصل دبی
یکشنبه – ۷/۳/۹۱
* ژاپن – چین تایپه، ساعت ۱۲، ورزشگاه الوصل دبی
* تاجیکستان – لبنان، ساعت ۱۲، ورزشگاه الشباب دبی

گروه C:
استرالیا، ایران، کره جنوبی و قطر
جمعه – ۵/۳/۹۱
* استرالیا – قطر، ساعت ۱۸، ورزشگاه الشباب دبی
* ایران – کره جنوبی، ساعت ۲۰:۳۰، ورزشگاه دبی
شنبه – ۶/۳/۹۱
* کره جنوبی – استرالیا، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه الشباب دبی
* قطر – ایران، ساعت ۲۰، ورزشگاه الشباب دبی
یکشنبه – ۷/۳/۹۱
* ایران – استرالیا، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه الوصل دبی
* قطر – کره جنوبی، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه الشباب دبی

گروه D:
چین، اندونزی، کویت و ازبکستان
جمعه – ۵/۳/۹۱
* ازبکستان – کویت، ساعت ۱۲، ورزشگاه الشباب دبی
* اندونزی – چین، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه الشباب دبی
شنبه – ۶/۳/۹۱
* کویت – اندونزی، ساعت ۱۲، ورزشگاه الشباب دبی
* چین – ازبکستان، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه الشباب دبی
یکشنبه – ۷/۳/۹۱
* ازبکستان – اندونزی، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه الوصل دبی
* چین – کویت، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه الشباب دبی

مرحله یک چهارم نهایی

سه شنبه – ۹/۳/۹۱
بازی شماره ۲۵:
تیم اول گروه A – تیم دوم گروه B، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه الوصل دبی
بازی شماره ۲۶: تیم اول گروه C – تیم دوم گروه D، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه الشباب دبی
بازی شماره ۲۷: تیم اول گروه B – تیم دوم گروه A، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه الوصل دبی
بازی شماره ۲۸: تیم اول گروه D – تیم دوم گروه C، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه الشباب دبی

مرحله نیمه نهایی

چهارشنبه – ۱۰/۳/۹۱
بازی شماره ۲۹:
برنده بازی شماره ۲۵ – برنده بازی شماره ۲۶، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه الوصل دبی
بازی شماره ۳۰: برنده بازی شماره ۲۷ – برنده بازی شماره ۲۸، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه الوصل دبی

رده بندی

جمعه – ۱۲/۳/۹۱
بازنده بازی شماره ۲۹ – بازنده بازی شماره ۳۰، ساعت ۱۶، ورزشگاه الوصل دبی

فینال

جمعه – ۱۲/۳/۹۱
برنده بازی شماره ۲۹ – برنده بازی شماره ۳۰، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه الوصل دبی

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :