پاسخنامه امتحان نهایی دین و زندگی سوم دبیرستان خرداد ۹۱

رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی و ادبیات و علوم انسانی

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(شیعیان)

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اهل سنت)

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(ارامنه)

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت زرتشتی)

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت کلیمی)

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت آشوری)

زبان آلمانی(۳)

زبان فرانسه (۳)

زبان انگلیسی(۳)

توجه:زیست شناسی و آزمایشگاه ۲ اصلاحیه دارد.

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

روز و تاریخ امتحان

۸ صبح

ریاضی فیزیک

علوم تجربی

ادبِیات وعلوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

دوشنبه

 

۹۱/۳/۰۱

 

قرآن و تعلیمات دینی (۳)

دین و زندگی

قبل ازجدول

قرآن و تعلیمات دینی(۳)

دین و زندگی

قبل ازجدول

قرآن و تعلیمات دینی (۳)

دین و زندگی

قبل ازجدول

اصول عقاید)

چهار شنبه

 

۹۱/۳/۰۳

 

هندسه(۲)

ریاضی(۳)

ریاضی

ریاضی

شنبه

 

۹۱/۳/۰۶

 

فیزیک(۳)وآزمایشگاه

فیزیک (۳)وآزمایشگاه

تاریخ ایران‌وجهان (۲)

تاریخ اسلام(۲)

دوشنبه

 

۹۱/۳/۰۸

 

زبان فارسی (۳)

زبان فارسی (۳)

زبان فارسی تخصصی

زبان فارسی تخصصی

چهار شنبه

 

۱۰/۳/۹۱

 

جبر و احتمال

زمین شناسی

جغرافیا (۲)

اخلاق(۲)

سه شنبه

 

۱۶/۳/۹۱

 

زبان خارجی(۳)

قبل ازجدول

زبان خارجی(۳)

قبل ازجدول

زبان خارجی(۳)

قبل ازجدول

زبان خارجی(۳)

قبل ازجدول

شنبه

 

۲۰/۳/۹۱

 

حسابان

زیست شناسی(۲) وآزمایشگاه)

فلسفه و منطق

فلسفه و منطق

دوشنبه

 

۲۲/۳/۹۱

 

شیمی(۳) و آزمایشگاه

شیمی(۳) و آزمایشگاه

آرایه های ادبی

تفسیر و علوم قرآنی(۲)

چهارشنبه

 

۲۴/۳/۹۱

 

عربی(۳)

عربی(۳)

عربی(۳)

(ویژه ادبیات و علوم انسانی)

عربی(۳)

(ویژه علوم و معارف اسلامی)

شنبه

 

۲۷/۳/۹۱

 

ادبیات فارسی (۳)

ادبیات فارسی (۳)

ادبیات فارسی تخصصی

ادبیات فارسی تخصصی

یک شنبه

 

۲۸/۳/۹۱

 

ــ

ــ

جامعه شناسی (۲)

جامعه شناسی (۲)


کلیدواژه ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :