شخصى محضر امام صادق علیه السلام آمد و درباره وجود خداوند پرسش ‍ نمود. حضرت فرمود: اى بنده خدا! تا بحال سوار کشتى شده اى ؟گفت : آرى !فرمود: آیا کشتى تو هیچ شکسته است بطوریکه گرفتار امواج خروشان دریا شوى و در آن نزدیکى نه کشتى دیگرى باشد که تو را نجات دهد و نه شناگر توانایى که تو را برهاند و امید نجاب به رویت کاملا بسته گردد؟گفت : آرى ! چنین صحنه اى برایم پیش آمده است . فرمود: در آن لحظه خطرناک آیا دلت متوجه به چیز حقیقى شد که بتواند تو را از آن ورطه هولناک نجات بخشد؟ گفت : بلى ! فرمود:- همانا چیز حقیقت خداى قادر است و او آنجا که نجات دهنده اى نیست ، تنها نجات دهنده به نظر مى آید و پناه بى پناهان است .

این خبر را به اشتراک بگذارید :