تأثیر انتخابات پارلمانی سوریه در روند اصلاحات این کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به طور طبیعی برگزاری اقدام‌هایی مانند رفراندوم قانون اساسی یا انتخابات پارلمانی، حمایت از اراده‌ی مردم و کمک به حضور سیاسی آن‌ها در صحنه به شمار می‌آید و جزیی از اصلاحات محسوب می‌شود. اقداماتی که توسط دولت سوریه اجرا شده نیز به طور قطع در چنین چارچوبی تنظیم شده اما برخی اعتقاد دارند که این اصلاحات می‌بایست زودتر انجام می‌شد. بنا به گفته‌ی معارضین و مخالفین دولت سوریه، در خواست برای برگزاری انتخابات از مدت‌ها قبل مطرح شده بود و به طور قطع و یقین اگر زودتر برگزار می‌شد، دست‌آوردهای بیش‌تری برای دولت «بشار اسد» به همراه ‌داشت. اکنون تمام تلاش دولت‌مردان سوریه و در رأس آن‌ها «بشار اسد» بر این قرار گرفته که اعلام کنند روندی که در سوریه وجود دارد، هم‌چنان سیر صعودی به سمت جامعه‌ی مدنی و اصلاحات را دارد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد مخالفین مستقر در خارج این کشور، به ویژه در استانبول توجه زیادی به مسأله‌ی اصلاحات ندارند و شعار اصلی آن‌ها فقط براندازی است. البته در این جریان، حمایت‌های گسترده خارجی هم وجود دارد.

در عین حال برگزاری انتخابات در سوریه اگر چه یک گام به جلو محسوب می‌شود اما در شرایط امنیتی حاکم بر این کشور به طور قاطع نمی‌توان گفت به تنهایی می‌تواند عامل تعیین کننده‌ای برای سرنوشت نظام آینده‌ی سوریه باشد، اگرچه می‌تواند بخشی از این عوامل باشد، اما به طور حتم باید برخی اصلاحات دیگر را در کنار انتخابات ببینیم تا ارزیابی بهتری داشته باشیم.

موضع اپوزیسیون داخل سوریه نسبت به این انتخابات چیست؟

براساس اطلاعات موجود مخالفان در داخل این کشور دو گروه هستند؛ یک گروه از آن‌ها حاضر به حضور در انتخابات نشدند و اعلام کردند که این روند کمک به آینده‌ی دموکراسی در کشور نمی‌کند چرا که به زعم آنها انتخابات به روال گذشته در حال اجراست و چارچوب‌ها و نظام سامان دهنده به این انتخابات، همان نظام و چارچوب‌های گذشته است. اما بخش دیگری از این معارضین تحت عنوان جبهه‌ی تغییر، در انتخابات مشارکت کردند؛ هرچند بعد از برگزاری انتخابات آنها نیز نارضایتی‌هایی از نحوه ی برگزاری انتخابات داشتند. در این میان آن چه که مسلم به نظر می رسد وجود چند دستگی بین نیروهای معارض سوریه است؛ اعم از کسانی که در داخل این کشور حضور دارند یا آن‌هایی که در خارج از کشور مستقر شده اند.

مردم سوریه با وجود تهدید تروریست‌ها و تبلیغات منفی رسانه‌های عربی و غربی، حضور قابل توجهی در انتخابات داشتند. علت یا علل حضور گسترده مردمی در این انتخابات چه بود؟ آیا می‌توان گفت مردم از ترس ناآرامی‌ها و برای رسیدن به آرامش و صلح در این انتخابات شرکت کردند؟

در این که بیش‌تر مردم سوریه مایل هستند در این کشور امنیت برقرار شود و نظامی بر سر کار آید که دنبال ثبات و استقرار نظم باشد، تردیدی نیست. اما در این انتخابات فارغ از اما و اگرهای موجود