مرتضی حیدری آل کثیر متولد ۱۳۶۲ و از شاعران شهر حر (بیت چریم) از توابع شهرستان شوش دانیال در خوزستان است.

آل کثیر را بیشتر به خاطر اشعار فارسی اش می شناسند. او بیشتر در قالبت آئینی می سراید. اما در سرایش شعرعربی نیز بین شاعران عرب شناخته شده است.

این شاعر تاکنون چندین بار موفق به شرکت در جلسات شعر با حضور رهبر انقلاب بوده است. حیدری آل کثیر کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی است که شعر را از سال ۷۷ به طور جدی شروع کرد و از ۸۱ وارد عرصه حرفه‌ای ادبیات فارسی کشور شد و توانست پنج مجموعه شعر فارسی به چاپ برساند.