کارگردان : راما قویدل
خلاصه داستان : «یک لحظه دیرتر» تلاش دارد تا در لحظات نسبتا حساستری از زندگی روزمره در مرحله تصمیم و تردید و لغزش و… رویکردهای اخلاقی را با جزئیات بیشتری تاکید و مرور کند. درونمایه‌های اخلاقی با نگاهی به قشر متوسط جامعه دستمایه‌های اصلی و مضمونی مجموعه را رقم زدند.

دانلود قسمت یک ۱ سریال یک لحظه دیرتر

دانلود قسمت دو ۲ سریال یک لحظه دیرتر

دانلود قسمت سه ۳ سریال یک لحظه دیرتر

دانلود قسمت چهار ۴ سریال یک لحظه دیرتر

دانلود قسمت پنج ۵ سریال یک لحظه دیرتر

دانلود قسمت شش ۶ سریال یک لحظه دیرتر

دانلود قسمت هفت ۷ سریال یک لحظه دیرتر

دانلود قسمت هشت ۸ سریال یک لحظه دیرتر

دانلود قسمت نه ۹ سریال یک لحظه دیرتر

دانلود قسمت ده ۱۰ سریال یک لحظه دیرتر

دانلود قسمت یازده ۱۱ سریال یک لحظه دیرتر

دانلود قسمت دوازده ۱۲ سریال یک لحظه دیرتر

دانلود قسمت سیزده ۱۳ سریال یک لحظه دیرتر (پایان)

این خبر را به اشتراک بگذارید :