شیخ سلمان همچنین با طرح کنفدارالی یا فدرالی با عربستان سعودی که به معنای ادغام بحرین با عربستان است، مخالفت و بر ضرورت توجه به خواست ملت بحرین تاکید کرد.

به گزارش “العالم“، وی افزود که نه پارلمان و رژیم حاکم نماینده ملت و خواست آن نیستند و هر تصمیمی که در راستای اجرای این طرح گرفته شود، باطل و غیرقانونی است.

از سوی دیگر، گرو‌ه‌ها و جناح‌های مخالف در بحرین به رژیم آل خلیفه درباره هرگونه تشدید اقداماتش علیه جنبش مردمی مسالمت آمیز این کشور هشدار دادند.

آنها همچنین بر خطرناک بودن هرگونه ادغام شدن بحرین با عربستان تحت هر عنوانی تاکید کردند و ضرورت برآورده شدن خواسته های مردم و اهداف انقلاب را خواستار شدند.

بحرین از بیش از یکسال پیش شاهد تظاهرات مردمی و انقلاب علیه رژیم آل خلیفه است و نیروهای امنیتی بحرین با همدستی نیروهای اشغالگر سعودی به سرکوب مردم پرداخته اند که تاکنون در جریان این سرکوبگری صدها نفر شهید یا زخمی شده اند.

رژیم های آل سعود و آل خلیفه در توطئه جدیدی از اتحاد بین بحرین و عربستان سخن گفته اند که اقدامی برای بردن بحرین زیر قیمومیت کامل سعودی‌ها به منظور مقابله با انقلاب مردم این کشور است.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :