وی فعالیت های زیاد دیگری در عرصه سینما و رسانه داشته است و با اهالی آنها آشنایی زیادی دارد. به نظر می رسد یکی از دلایل  انتخاب گبرلو به عنوان مجری برنامه هفت همین شناخت وی از مقولات فرهنگی و آدم های مربوط به آن است. از طرف دیگر وی در نشست های خود تعامل دوسویه ای ایجاد می کند که شرایط انصاف بین فیلمساز و منتقد رعایت شود و به صورت مساوات باشد.

دبیری بخش های فرهنگی و هنری چند روزنامه و خبرگزاری و سردبیری چند مجله فرهنگی از فعالیت های دیگر محمود گبرلوست.

طبق تحقیق خبرنگاران گزینه های دیگری نیز وجود داشته اند که از میان آنها حضور گبرلو به عنوان مجری محکم تر است.

شنیده ها حاکی است که جیرانی در برنامه امشب خداحافظی کرده و جانشین خود را معرفی می کند. به نظر می رسد انتخاب گبرلو توسط مسئولان برنامه بی توجه به مشورت با جیرانی نبوده است.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :