کاربری که مایل به عدم انصراف از دریافت یارانه است باید به سه سوال پاسخ بدهد. نخست این که آیا می خواهد از دریافت کل مبلغ یارانه انصراف بدهد یا خیر. در صورت ثبت پاسخ عدم انصراف، سوال بعدی از او پرسیده می شود، مبنی بر این که آیا می خواهد از دریافت نیمی از مبلغ یارانه انصراف بدهد یا خیر. در صورت ثبت پاسخ عدم انصراف، کاربر به مرحله بعد می رود.

برخی کاربران که از این هفت خوان عبور می کنند، در مرحله آخر با اتفاق عجیبی مواجه می شوند. در این مرحله از کاربر سوال می شود که آیا می خواهد از دریافت مابه التفاوت یارانه مرحله اول و دوم انصراف بدهد یا خیر. اما اتفاق عجیب آن است که در این مرحله گزینه عدم انصراف وجود ندارد و کاربر مجبور است فقط این موضوع را تایید کند.

در این شرایط اگر کاربر گزینه تایید را انتخاب کند، از دریافت مابه التفاوت یارانه مرحله اول و دوم محروم خواهد شد و اگر هم به دلیل موافق نبودن با این گزینه، از سایت خارج شود، باز هم به دلیل عدم ثبت مشخصاتش، این بخش از یارانه به او تعلق نخواهد گرفت!

در واقع با این روش چنین شخصی به طور کلی از دریافت یارانه ۲۸ هزار تومانی محروم خواهد شد. این روشی است که در آن انتخابی وجود ندارد!

البته ایرادهای دیگری هم در سایت رفاهی هست. به عنوان مثال، پس از این که کاربر موفق شود همه گزینه های عدم انصراف را انتخاب کند، یک کد پیگیری به شماره تلفن همراه او ارسال می شود که باید دوباره آن را در سایت ثبت کند.

در این مرحله اگر به هر دلیلی تلفن همراه فرد در دسترسش نباشد و به عنوان مثال آن را به فرد دیگری واگذار کرده باشد، فرایند عدم انصراف او از دریافت یارانه با مشکل مواجه خواهد شد.

بهتر است این را هم بدانید که حتی اگر کد پیگیری در این سیستم ثبت شود، به منزله عدم انصراف فرد از دریافت یارانه نقدی نیست، بلکه بر اساس پیامی که در مرحله آخر نمایش داده می شود، موضوع عدم انصراف در سازمان هدفمندی یارانه ها بررسی و نتیجه نهایی آن به کاربر اعلام خواهد شد.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :