بگو به سِفله نادان، که عِرضِ خویش مَبَر / که شیرِ شرزه، کجا بیمش از شغالان است

چگونه منکر نام بلند فارس شود / بر این خجسته لقب، صد دلیل و برهان است

مگر نمی‌شنود بانگ فارس از موجش / به بخت دولت ایرانی‌اش، خروشان است

تلاطمی که به پهنای خود برانگیزد / نشانِ خشم وی از مکر بدسگالان است

کسی که خانه و خوانش، طفیل بیگانه است / خیالِ خامِ وی از فکرت پریشان است

به پاسداری از او، ارتش و سپاه و بسیج / به مرز پرگهرش، جملگی به فرمان است

به یک اشارت رهبر، امیرلشکر عشق / بنای کاخ ستم از اساس ویران است

اگر که سخت بُوَد عبرت از قرون سَلَف / مرور قصه صَدّامیان که آسان است

نبوده است ز نسل عجم ابوسفیان / مسلّم است که فرزند آل قحطان است

نبوده است ز ایرانیان یکی بوجهل / شناسنامه ما بوعلی و سلمان است

مباد خالی از این نام “علو یا” هرگز / خلیج فارس که فرزند مام ایران است

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :