به گزارش  ایکنا، این مجموعه که عملکرد فرقه ضاله بهائیت در ایران بررسی کرده است، در راستای مجموعه‌های تاریخ معاصر ایران و بررسی نقش روشنفکران، احزاب و گروه‌ها تهیه شده و هدف آن کمک به بیداری، ایستادگی و تعمیق باورهای این ملت بزرگ در تمسک به اسلام، ایمان و رهبری است.