جـــانم به فدای خــاک پایت مهدی          اذنم بده تا کنم صدایت مهدی
عشق تو عجین گشته به جان و دل من   ای جان و دلم شود فدایت مهدی

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :