رویا تیموریان با بیان اینکه به نظر بنده این مسائل در تمامی صنف ها و قشرهای کشور وجود دارد و کسی نمی تواند بگوید که این مسئله تنها مربوط به قشر سینماست، افزود: اینکه چرا تا این اندازه به این موضوع در رسانه ها پرداخته می شود مورد سوال است.

وی در ادامه ضمن بیان این نکته که: به نظر من این معضل باید در بین اهالی سینما بررسی شده و حل شود، تصریح کرد: من اصلا با رسانه ای کردن و مطبوعاتی کردن این معضل موافق نیستم زیرا این کار را به نفع سینما و اهالی آن نمی دانم.

تیموریان ادامه داد: اگر اهالی سینما خودشان جمع بشوند و این مشکل را حل کنند بسیار بهتر از علنی کردن آن است.

این بازیگر سینما و تلویزیون تاکید کرد: در یکی دو سال اخیر به مسائل موجود در سینما به صورت حاشیه ای خیلی پرداخته می شود که به عقیده من درست نیست و کمکی به سینما نمی کند.

خانم تیموریان گفت: به نظر من چون تعداد ما در سینما کم است و در دید مردم هستیم اینگونه مسائل و معضلات خیلی پر رنگ می شود.

وی همچنین در پایان افزود: سینما سالهاست که معضلات و مشکلات فراوانی دارد که این مطلب یکی از آنهاست و تنها مشکل نیست.