کز هر طرف به پیرهنت چنگ میزنند
بازی عوض شده وهمان هم قطارها
از داخل قطار به ما سنگ میزنند
بیهوده دل مبند بر این تخت روی آب
روزی تمام اسکله ها زنگ میزنند

حجم : ۴،۴۷ مگابایت | فرمت flv

زمان : ۰۲:۰۹

دانلود – Direct Download Link