گفتنی است وی بعد از خروج از ایران در مرداد ۱۳۸۸ از دو طریق مختلف گذرنامه‌های دیگری در اختیار گرفته و در شهریور ماه ۸۸، ویزای شنگن چهارساله از از یکی از کشورهای اتحادیه اروپا دریافت کرده است. این ویزا تا یک سال بعد از پایان مهلت نیز قابل تمدید است.
این سایت همچنین نوشت که این فرد بایستی اهمیت بسیار زیادی برای یکی از کشورهای اتحادیه اروپا داشته باشد که چنین ویزایی (خارج از عرف) برایش صادر شده است.
بر همین اساس اخبار بدست آمده حکایت از آن دارد که این فرد که نیک آهنگ کوثر از وی نام برده«مهدی هاشمی» بوده است.
گفتنی است این اطلاعات مطرح شده ادامه تلاش های نیک آهنگ کوثر علیه مهدی هاشمی می باشد.
پیش از این حمزه کرمی از یاران مهدی هاشمی تصویری از یک نامه را که نشانگر ارتباط مهدی هاشمی با عناصر خارج نشین جریان فتنه همچون نیک آهنگ کوثر منتشر کرده بود.
در این یادداشت حمزه‌ کرمی گزارش تلاش خود برای حذف خاطرات نیک‌آهنگ کوثر از وب‌سایت شخصی‌اش که به مذاق جناب مهدی هاشمی خوش نیامده با وساطتت علی افشاری و همسر نیک‌آهنگ کوثر اشاره می‌کند!
مطلب جالب دیگری که در این یادداشت به چشم می‌خورد، عدم اعتماد فتنه‌گران به یکدیگر و وجود انشقاق و تفرقه در میان آنان می‌باشد. به نحوی که کرمی در بخشی از این یادداشت اظهار داشته است: “قبلاً هم گفتم عناصری مانند کوثر هیچگاه قابل اعتماد نیستند.”
هم‌چنان که از متن این یادداشت مشخص است، افرادی مانند مهدی هاشمی با استفاده از رانت قدرت و ثروتی که در اختیار دارند، چگونه از عناصری فتنه‌گری که در سطوح پایین این جریان قرار دارند نظیر حمزه‌ی کرمی، علی افشاری و نیک‌آهنگ کوثر در راستای اهداف و مطامع خود بهره‌ می‌گیرند