بنابر این گزارش، اسامی ۱۹ حوزه ای که هنوز انتخابات در آنها به تائید شورای نگهبان نرسیده به شرح زیر است:

۱- دامغان

۲- ماهنشان و انگوران

۳- طرقبه و چناران

۴- سراب و مهربان

۵- نطنز و قمصر

۶- رامسر و تنکابن

۷- اصفهان

۸- ایلام، مهران و شیروان

۹- تالش و رضوانشهر

۱۰- پاوه و جوانرود

۱۱- کهکیلویه

۱۲- دماوند و فیروزکوه

۱۳- سمیرم

۱۴- رزن

۱۵- نهاوند

۱۶- ساری

۱۷- تویسرکان

۱۸- کردکوی و بندر ترکمن

۱۹- زابل

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :